zmiany w postepowaniach

Uwaga – zmiany w postępowaniach rekomendacyjnych

Na stronie internetowej PTP ukazał się komunikat Zarządu Głównego dotyczący rekomendowania przez PTP specjalistycznych umiejętności:

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 20 listopada br. przyjął ważne uchwały dotyczące postępowań rekomendacyjnych:

  1. Ustalił warunki utraty ważności przyznanych członkom PTP rekomendacji specjalistycznych umiejętności.
  2. Wprowadził do warunków uzyskiwania rekomendacji trenerskich ich odnawianie i zmianę sposobu ustalania opłat rekomendacyjnych oraz dokonał stosownych zmian w regulaminie Rady Trenerów.
  3. Dokonał zmian w warunkach formalnych uzyskiwania certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii PTP.

Wszystkie wprowadzone uchwałami zmiany zostaną zamieszczone w ujednoliconych tekstach zasad rekomendowania w zakładce „Certyfikaty i rekomendacje” (na stronie PTP-u).

Termin składania wniosków o odnowienie rekomendacji trenerskich został przedłużony do końca lutego 2014 roku. Wysłane do trenerów imienne zawiadomienia (459 osób), przygotowane wcześniej, wskazywały jako termin obligatoryjny koniec bieżącego roku, jednak Zarząd Główny przedłużył termin składania wniosków.

ankieta

Konsultacje społeczne dotyczące Ustawy o zawodzie psychologa

Drodzy Psycholodzy, Studenci psychologii, a przede wszystkim Odbiorcy usług psychologicznych!

Do końca grudnia będą trwały konsultacje społeczne dotyczące Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Są one związane z pracami nad nowymi regulacjami związanymi z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Dlatego prosimy Was, abyście wypełnili ankietę dostępną pod adresem: www.dialog.gov.pl.

Zmiany w Ustawie o zawodzie psychologa leżą w interesie nas wszystkich – nie tylko psychologów, ale i pacjentów. Zapewnia ona świadczenie usług psychologicznych tylko i wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, po odpowiednich studiach, posiadających praktykę. Również ważne są regulacje prawne w zakresie powstania Samorządu zawodowego psychologów. Organ ten pozwoli na czuwanie nad jakością wykonywanych usług oraz rozpatrywanie ewentualnych skarg, również od odbiorców usług psychologicznych.

Wypełnienie ankiety zajmie tylko 10-15 minut, a pomoże nam wszystkim.

student

Drodzy Studenci!

Pierwsze dni nowego roku akademickiego już za Wami. Mamy nadzieję, że były dla Was owocne w nowe pomysły.

Przypominamy, że po ukończeniu III roku studiów możecie wstępować w nasze szeregi, więc jeśli chcecie poznać środowisko psychologiczne, macie pomysł na ciekawe działania, badania, własny rozwój – to w PTPie możecie otrzymać wsparcie, którego potrzebujecie.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na naszej stronie w zakładce PTP/Jak zostać członkiem PTP.