szkolenie dziecko

Praca z wewnętrznym dzieckiem (szkolenie)

Zajęcia planowane są na 2 kwietnia 2016 r.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie: Praca z wewnętrznym dzieckiem.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych.

Prowadzący: mgr Izabela Gołębiewska – Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, jej praca poddawana jest stałej superwizji. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Oxford Cognitive Therapy Centre). Ukończyła szkolenia m.in. roczne szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej rodzin, małżeństw i par w Grupie Synapsis, jak również dodatkowe szkolenia z Terapii Schematu. Dodatkowo uczestniczy w akredytowanym kursie Practitioner Coach Diploma – Accredited Practitioner Coach ECI w szkole Noble Manhattan Coaching LTD.

Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy oraz studenci powyższych kierunków. Dziecko pod wieloma względami jest najbardziej wartościową częścią osobowości i może wnosić w życie jednostki dokładnie to, co rzeczywiste dziecko wnosi w życie rodziny: wdzięk, radość i twórczość. Odkrycie, uznanie, uprawomocnienie i pokochanie wewnętrznego dziecka w trakcie terapii jest dla każdego pacjenta niezwykłą podróżą, która go uzdrawia i poprawia jakość życia. Rozumienie dziecięcej części pacjenta i umiejętność pracy z nią jest niezwykle przydatnym narzędziem w pracy każdego terapeuty.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z teoretycznymi koncepcjami wrażliwego dziecka.
 • Zapoznanie się ze specyfiką pracy z wrażliwą, dziecięcą częścią pacjenta.
 • Poznanie i przećwiczenie technik pracy z wewnętrznym dzieckiem.

Program szkolenia:

 • Droga wewnętrznego dziecka od Junga do Younga – omówienie koncepcji wewnętrznego dziecka z perspektywy rożnych podejść psychologicznych (dziecko według współczesnych szkół psychoterapii, koncepcje Alice Miller, Erica Berne’a, Johna Bradshaw).
 • Etapy pracy z wewnętrznym dzieckiem (proces zdrowienia wrażliwego dziecka wg Johna Bradshaw).
 • Typy wewnętrznego dziecka – wprowadzenie do trybów dziecięcych pacjenta.
 • Diagnoza „wewnętrznego dziecka” (w oparciu o potrzeby naturalne, stadia rozwojowe, a także eksperymenty diagnostyczne).
 • Sposoby nawiązywania kontaktu i budowania relacji z dzieckiem wewnętrznym pacjenta (ograniczone powtórne rodzicielstwo, wyobrażenia i reskrypcja, pisanie listów etc.).
 • Uzdrawianie dziecka – Interwencje terapeutyczne w odniesieniu do poszczególnych trybów dziecięcych (techniki poznawcze i doświadczeniowe w  pracy ze skrzywdzonym i złoszczącym się dzieckiem w oparciu o terapię schematu).

Korzyści z uczestnictwa:

 • Pogłębienie wiedzy na temat koncepcji wrażliwego dziecka w terapii.
 • Umiejętność rozpoznawania różnych stanów dziecięcych, które przeżywa pacjent.
 • Umiejętność docierania do wrażliwych części pacjenta i pracy z nimi.
 • Poznanie filozofii pracy z wewnętrznym dzieckiem w oparciu o terapię schematu.
 • Doskonalenie warsztatu pracy psychologicznej.

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnej pracy – doświadczania technik na sobie, pracy na wybranych przypadkach, pracy w podgrupach, odgrywania scenek. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne. Warsztat oparty jest o różne podejścia psychologiczne takie jak terapia poznawczo-behawioralna, analiza transakcyjna, terapia wewnętrznego dziecka, terapia schematu. Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w 10 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 360,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl.

bezsennosc

Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności (szkolenie)

Zajęcia planowane są na 21 maja 2016 r.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie: Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych

Prowadzący: Ewa Walacik-Ufnal – specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w zawodzie psychiatry, posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej w Polsce i za granicą (Szpital Psychiatryczny ul. Nowowiejskiej w Warszawie, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej, Szpitale Psychiatryczne grupy Priory w Wielkiej Brytani). Posiada specjalizację II stopnia z psychiatrii. Zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie osób z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i zaburzeniami snu.

Odbiorcy szkolenia: psychologowie, psychoterapeuci, lekarze rodzinni, psychiatrzy oraz studenci powyższych kierunków.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw wiedzy z zakresu medycyny snu, patofizjologii i leczenia bezsenności oraz terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności.
Program szkolenia:

 • Przedstawienie podstaw fizjologii snu, metod badania snu oraz klasyfikacji zaburzeń snu.
 • Omówienie diagnostyki bezsenności.
 • Przedstawienie psychologicznych modeli powstawania bezsenności.
 • Przedstawienie terapii poznawczej oraz technik behawioralnych stosowanych w leczeniu bezsenności m.in.: higiena snu, metoda ograniczenia pór snu, technika kontroli bodźców, terapia poznawcza, intencja paradoksalna.

Forma prowadzenia zajęć:

 • wstęp teoretyczny
 • prezentacja i omówienie przypadków
 • prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat snu; diagnozować bezsenność i różnicować z innymi zaburzeniami snu i zaburzeniami psychicznymi; zrozumieć mechanizmy prowadzące do powstawania i utrzymywania się bezsenności; zaplanować i przeprowadzić terapię poznawczą i behawioralną bezsenności.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w 10 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie
w wysokość 360,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

neuropsychologia dzieci

Neuropsychologia dzieci i młodzieży (szkolenie)

Zajęcia planowane są na 12-13 marca 2016 r.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące tematy:

 1. Dzieci wymagające interwencji diagnostycznej i rehabilitacyjnej neuropsychologa dziecięcego.
 2. Jak należy rozumieć pojęcie zaburzeń neurorozwojowych; procesy kształtujące OUN, mechanizmy powstawania zaburzeń, skutki behawioralne działania negatywnych czynników zmieniających program rozwoju mózgowia.
 3. Zaburzenia o charakterze nabytym u dzieci.
 4. Skutki dysfunkcji mózgowych i mechanizmy plastyczności mózgowej u dzieci w porównaniu do osób dorosłych.
 5. Schemat badania neuropsychologicznego dziecka: wywiad, obserwacja, metody psychometryczne i eksperymentalno-kliniczne.
 6. Analizy przykładowych diagnoz dzieci.

Wykład zostanie przeprowadzony przez prof. UMCS dr hab. Anetę Borkowską. Dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS jest psychologiem, związanym od okresu studiów z Zakładem Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień klinicznej neuropsychologii rozwojowej, a zwłaszcza zaburzeń neurorozwojowych. Jest autorką i redaktorem naukowym wielu monografii naukowych (np. „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej”), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, poświęconych problematyce neuropsychologii klinicznej. Jest także współautorką narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w diagnozie neuropsychologicznej dziecka (np. Bateria diagnozy funkcji poznawczych – Pamięć, Uwaga, Funkcje wykonawcze). W ramach praktyki psychologicznej prowadzi diagnozę dzieci z patologią ośrodkowego układu nerwowego. Prywatnie kocha koty, góry, jazz i dobrą literaturę.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokość 415,00 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

 • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób pracujących w zakresie neuropsychologii, dla osób specjalizujących się w zakresie neuropsychologii.
 • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną w dziedzinie neuropsychologii.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych.

Szczegóły na stronie: http://www.cskis.umed.pl/category/szkolenia/.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł brutto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Zadatek winien być wpłacony na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, a całość opłaty za szkolenie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

szkolenie

Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej (szkolenie)

Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej

Zajęcia planowane są na 8-9 października 2016 r.

Opis kursu: Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem umiejętności z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej. Kolejność proponowanych tematów odpowiada typowemu przebiegowi badania neuropsychologicznego. Kolejno omawia się przebieg pierwszego kontaktu z chorym, analizę dokumentacji i wywiadu, tworzenie hipotez i metody ich weryfikacji w kontekście typowych ograniczeń tego badania. Wreszcie omówiony zostanie sposób konstrukcji raportu z badania i sposób udzielania informacji zwrotnych o jego treści.

PLAN ZAJĘĆ:

 1. Pierwszy kontakt przed badaniem diagnostycznym – o co zadbać?
 2. Tworzenie hipotez diagnostycznych w neuropsychologii.
 3. Dane z historii choroby jako źródło hipotez badawczych (badania okulistyczne; strukturalne badania neuroobrazowe (TK, MRI); funkcjonalne badania neuroobrazowe (SPECT); badania elektrofizjologiczne (EEG, VEP, BAEP, SEP, EMG); wybrane badania laboratoryjne; konsultacje neurologiczne i psychiatryczne; ocena przebiegu choroby.
 4. Dane z wywiadu jako źródło hipotez
 5. Cel badania a zakres tworzonych hipotez
 6. Analiza wytworów, dokumentów pozamedycznych, ocena istotnych osiągnięć przedchorobowych
 7. Analiza wpływu leczenia farmakologicznego na funkcje poznawcze
 8. Wpływ chorób towarzyszących uszkodzeniu OUN na objawy zaburzeń czynności poznawczych

Planowanie badania i ocena możliwości diagnostycznych

 • Optymalna kolejność oceny funkcji
 • Dobór metod do problemu klinicznego, omówienie wskaźników testowych w metodach badających:
  – funkcje wykonawcze,
  – funkcje językowe,
  – funkcje przestrzenne i percepcyjne,
  – pamięć,
  – praksję
 • Wartość omawianych wskaźników dla przewidywania zachowań pozatestowych

Opis badania neuropsychologicznego a jego adresat:

 • lekarz (neurolog, psychiatra, neurochirurg)
 • pacjent
 • rodzina
 • sąd
 • organy orzecznicze
 • szkoła

Struktura opisu badania neuropsychologicznego w zależności od rodzaju badania:

 • ocena przesiewowa
 • ocena kompleksowa
 • ocena ukierunkowana na zaplanowanie terapii neuropsychologicznej
 • dynamiczna ocena funkcji poznawczych
 • badanie na wniosek sądu
 • badanie do celów orzeczniczych
 • badanie dla potrzeb postępowania odszkodowawczego
 • badanie w celu zaplanowania indywidualnego toku kształcenia

Opis danych z wywiadu i obserwacji

 • Opis danych z wywiadu od pacjenta
 • Opis danych z wywiadu od osoby bliskiej
 • Opis danych z obserwacji pacjenta

Interpretacja wyników badania – wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych

Planowanie i interpretacja wyników badań kontrolnych

Formułowanie wniosków z badania i ich przekazywanie

 • Błędy i niejasności w opisach wyników – jak ich uniknąć?
 • Omówienie wyników badania z pacjentem i rodziną
 • Formułowanie zaleceń dla pacjenta i rodziny

Analiza przypadków i wybrane problemy kliniczne – ćwiczenia praktyczne

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka. Dr hab. Dariusz Wieczorek to specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego, a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

szkolenie

Neuropsychologia w praktyce klinicznej (szkolenie)

Zajęcia planowane są na 4-5 czerwca 2016 r.

Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi zaprasza na szkolenie z neuropsychologii w praktyce klinicznej.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę neuropsychologiczną dotyczącą zagadnień związków mózg-zachowanie, rozumiejących terminy neuroanatomiczne oraz terminologię neuropsychologiczną. Wiedza z zakresu neuropsychologii zorganizowana zostanie wokół najczęstszych zespołów chorobowych, z jakimi ma do czynienia neuropsycholog konsultujący pacjentów w szpitalu na oddziale neurologicznym, oddziałach internistycznych, urazowych, neurochirurgii czy klinice zatruć. Może być również przydatny dla osób pracujących ambulatoryjnie z pacjentami z opisywanymi schorzeniami. Każdorazowo opisane zostanie profil zaburzeń funkcji poznawczych, zalecane metody diagnostyczne, obszary możliwej interwencji terapeutycznej.

Neuropsychologiczne następstwa schorzeń neurologicznych

 • Neuropsychologiczne następstwa urazów czaszkowo-mózgowych.
 • Padaczka skroniowa.
 • Zaburzenia funkcji poznawczych w przypadkach wodogłowia.
 • Obraz kliniczny i najczęstsze następstwa tętniaków naczyń mózgowych.
 • Zespół Korsakowa, tzw. „encefalopatia Wernickego” i neuropsychologiczne następstwa nadużywania alkoholu.
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i problem zmian osobowości w stwardnieniu rozsianym.
 • Choroba Parkinsona z perspektywy neuropsychologa klinicznego.
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Wilsona.
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych w chorobie Huntingtona.
 • Zespoły depresyjne w schorzeniach OUN i neuropsychologiczne korelaty zespołów depresyjnych.

Pacjenci z objawami neurologicznymi na tle psychogennym w praktyce psychologa

 • Zaburzenia poznawcze i ruchowe na tle psychogennym w praktyce neurologicznej – epidemiologia, diagnostyka różnicowa, postępowanie.
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń poznawczych o podłożu psychogennym oraz symulacji z perspektywy psychologa.

Neuropsychologiczne następstwa wybranych schorzeń somatycznych

 • Problemy neuropsychologiczne w praktyce kardiologicznej i kardiochirurgicznej.
 • Poznawcze i emocjonalne następstwa przewlekłej niewydolności nerek i sposobów jej leczenia.
 • Poznawcze i emocjonalne następstwa chorób wątroby, trzustki i tarczycy.
 • Neuropsychologiczne następstwa chorób układu oddechowego.
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych powstałe w wyniku ekspozycji na substancje toksyczne.
 • Zaburzenia poznawcze i emocjonalne u osób z HIV/AIDS.
 • Dysfunkcje poznawcze i emocjonalne u pacjentów z zaburzeniami hormonalnymi.
 • Zaburzenia czynności poznawczych u osób poddawanych chemio- i radioterapii.
 • Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne w chorobach nerwowo-mięśniowych.

Zaburzenia świadomości w praktyce neuropsychologicznej

 • Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości, charakterystyka, etiologia, przebieg i ogólne wytyczne odnoszące się do metod ich badania.
 • Problemy oceny neuropsychologiczna chorego w ciężkim stanie somatycznym.
 • Ocena pacjenta z zaburzeniami świadomości, wybudzającego się ze śpiączki.
 • Otępienie a splątanie / majaczenie.
 • Zespół zamknięcia w praktyce neuropsychologicznej: etiologie, rozpoznanie, przebieg oraz główne warianty zespołu.
 • Techniki komunikacji zastępczej w głębokich zaburzeniach ruchowych i zaburzonej motoryce mowy.

Wykład zostanie przeprowadzony przez dr hab. Dariusza Wieczorka. Dr Hab. Dariusz Wieczorek, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od ponad 30 lat związany z Katedrą i Kliniką Rehabilitacji GUMed. Autor lub współautor ponad 70 pełnotekstowych publikacji naukowych, jednej monografii oraz ponad 30 doniesień zjazdowych z zakresu neuropsychologii człowieka dorosłego a wcześniej neuropsychologii dziecka i psychologii klinicznej. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Zainteresowania badawcze w ostatnich latach dotyczyły pomijania stronnego, choroby Parkinsona, zespołów otępiennych w przebiegu choroby Parkinsona. W pracy klinicznej zajmuje się od początku diagnostyką neuropsychologiczną dla potrzeb rehabilitacji oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jego doświadczenia praktyczne obejmują też konsultacje neuropsychologiczne na niemal wszystkich klinikach GUMed. Jako dydaktyk – poza wykładami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – pracuje też na SWPS i Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz od niedawna z Uniwersytetem Medycznym W Łodzi.

Liczba miejsc ograniczona!

Uczestnik zobowiązany jest wnieść na rzecz Ośrodka opłatę za szkolenie w wysokości 445 zł na rachunek bankowy 32 1130 1163 0014 7148 0720 0006.

Zajęcia trwają 2 x po 10 godzin wykładowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 1. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia

Uruchomienie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty wpisowej 100 zł.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania oraz zwrotu pieniędzy.

Zapisy prowadzi sekretariat OKPK p. Dorota Paciorek: tel. 42 675 73 71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl