IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca

Szanowni Państwo,

Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca pt. „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”. Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2016 r. Miejscem obrad będzie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych dotyczących efektywności funkcjonowania dorosłych w rolach rodzinnych i zawodowych. W obecnych czasach często mamy do czynienia z „pomieszaniem” tradycyjnych ról i zadań, a tym samym z nową jakością męskości i kobiecości zmierzającą w kierunku androgynii. Jednocześnie badania polskich rodzin wskazują, że aktywność zawodowa współczesnych kobiet nie ogranicza ich zadań domowych, a nie podejmowanie lub mniej zadań zawodowych u mężczyzn nie skutkuje ich większym zaangażowaniem rodzinnym. Polaryzacja zadań na kobiece i na męskie jest nadal bardzo wyraźna. Może to pozostawać w związku z wciąż silnie zakorzenionymi przekonaniami społeczno-kulturowymi dotyczącymi mężczyzn i kobiet oraz wyraźnym podziałem ról i oczekiwaniem pożądanych zachowań związanych z płcią.

Motywem przewodnim czwartej edycji konferencji z cyklu „Rodzina i Praca” jest włączenie, do analizy ról zawodowych i rodzinnych, różnic płciowych ujmowanych zarówno w wymiarze biologicznym, jak i psychologicznym.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Kobiety i mężczyźni w rodzinie i w pracy – egalitaryzm czy polaryzacja ról.
 • Radzenie sobie z łączeniem ról rodzinnych i zawodowych przez kobiety i mężczyzn.
 • Konflikt czy równoważenie ról rodzinnych i zawodowych?
 • Kariera zawodowa kobiet i mężczyzn a podejmowanie ról rodzinnych.
 • Praca zawodowa w perspektywie zmian lub kryzysów w życiu rodzinnym.
 • Podmiotowe i rodzinne uwarunkowania decyzji zawodowych.
 • Realizacja ról rodzinnych i zawodowych w rodzinach o różnej strukturze.
 • Nietradycyjne związki kobiet i mężczyzn a funkcjonowanie w rolach rodzinnych i zawodowych.
 • Konsekwencje wielości ról i zadań.
 • Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych w różnych etapach życia kobiet i mężczyzn.
 • Znaczenie ról rodzinnych i zawodowych dla zdrowia kobiet i mężczyzn.

W programie: wykłady plenarne, sympozja, sesje referatowe, sesja krótkich komunikatów, warsztaty.

Przewidziany czas na wygłoszenie referatu – 15 min. Proponujemy sesję plakatową realizowaną w nowej formie – krótkie komunikaty (prezentacja PowerPoint – 5 slajdów) – czas na prezentację 5 min.

Komitet Naukowy: Prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka (przewodnicząca), Prof. UŁ dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, Prof. UŁ dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, Prof. UŁ dr hab. Piotr Łukowski, Prof. UŁ dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, Prof. UŁ dr hab. Waldemar Świętochowski, Prof. UŁ dr hab. Wiesław Szymczak.

Komitet Organizacyjny: dr Katarzyna Walęcka-Matyja (przewodnicząca), dr Ewa Marat, dr Karolina Jarecka, dr Andrzej Śliwerski, mgr Joanna Grzelińska, mgr Anna Józefczyk, mgr Marta Kucharska, mgr Przemysław Sosnowski.

Miejsce konferencji: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź. tel. (42)6355490, e-mail: cskul@uni.lodz.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej www.rodzinaipraca2016.uni.lodz.pl.

Facebook Comments